fbpx

TINGIMUSED

Müügitingimused

Kehtivad alates 1.08.2020

1.ÜLDSÄTTED

1.1.Käesoleva Belissimo Fashioni e-poe (edaspidi: e-pood) müügitingimused (edaspidi: tingimused) kehtivad Belissimo Fashioni e-poest ostmisel internetiaadressilt https://www.belissimofashion.ee/tingimused/. Kauba müüja on Belissimo Fashion OÜ (edaspidi: müüja), aadress Orhidee tee 3, Viimsi Alevik 74001,Eesti registrikood 12812967, tel: 53 444 050, e-posti aadress luong@hot.ee Tingimused kehtivad kõigi isikute (edaspidi: klient) ja müüja vahel Belissimo Fashioni e-poe vahendusel kauba ostmisel tekkivate õigussuhete kohta.

1.2.Müüjal on õigus ühepoolselt tingimusi muuta ja täiendada, avaldades uued tingimused internetiaadressil https://www.kaubamaja.ee/muugitingimused/. Kui klient esitas tellimuse enne tingimuste muudatuste jõustumist, kohaldatakse kliendi ja müüja õigussuhtele tellimuse esitamise ajal kehtinud tingimusi.

1.3.Kliendil on võimalik enne ostu sooritamist tingimused salvestada, printida ja vajaduse korral taasesitada ning klient nõustub e-poest ostu sooritamisel tingimustes sätestatuga.

1.4.Tingimustele lisaks kohaldatakse e-poest ostu sooritamisele Eesti Vabariigis kehtivaid õigusakte.

2.TELLIMUSE ESITAMINE

2.1.Tellimusi saab  vormistada Belissimo Fashioni e-poes  sisse logides või külalisena.

2.2.Klient valib e-poest välja soovitud kaubad ja lisab ostukorvi. 

2.3.Klient kinnitab ostukorvi ja tasub kauba eest müüja poolt pakutud maksekeskkondades. Klient kontrollib enne arve tasumist, et arves toodud andmed vastavad kliendi tegelikule soovile.

2.4.Pärast kauba eest tasumist tuleb kliendil vajutada lingile “Tagasi kaupmehe juurde”.

2.5.Tellimuse ja makse kättesaamise kohta saadab müüja kliendile e-kirjaga kinnituse ja arve.

2.6.Müüja ja kliendi vahel jõustub müügileping alates kliendi poolt tasutud ostusumma tervikuna laekumisest müüja arvelduskontole.

2.7.Kaupade eest, mida ei õnnestu komplekteerida, maksab müüja kliendile raha tagasi hiljemalt 14 päeva jooksul. 

3.KAUBA HIND ja MAKSEVÕIMALUSED

3.1.Kõik Belissimo Fashioni e-poes müüdavate kaupade hinnad on näidatud eurodes ning sisaldavad käibemaksu.

3.2.Klient tasub tellimuse eest ettemaksuna kauba müügihinna ning kohaletoimetamise tasu täies ulatuses. Tasumine toimub väljaspool e-poodi turvalises keskkonnas – pangalingiga tasumisel vastava panga turvalises keskkonnas. Müüjal puudub ligipääs kliendi panga ja krediitkaardi andmetele.

3.3.Kauba eest saab tasuda Belissimo Fashioni  e-poe veebikeskkonnas näidatud viisidel. Tellimuse maksumusele võib lisanduda teenustasu vastavalt kliendi ja panga- või krediitkaardi väljastaja vahel sõlmitud lepingule.

4.KAUBA KÄTTESAAMINE

4.1.Kaupa saab tellida Eesti või Soome  SmartPOSTi  või Omniva pakiautomaati või kliendi poolt näidatud aadressile Belissimo Fashioni  kullerteenust kasutades. 

4.2.Kauba kättesaamine Belissimo Fashionist.

4.3.Kauba väljastamine toimub eelnevalt kokkulepitud ajal E-P KELLA 09.00-21.00

4.4.Kliendile väljastatakse kaubad isikut tõendava dokumendi (ID kaart, pass, juhiluba) ja tellimuse numbri esitamisel. Isikut tõendava dokumendi puudumisel võib müüja jätta kauba väljastamata.

4.5.Müüja ei vastuta kliendile tekkinud kahju eest, kui müüjast mittetulenevatel põhjustel on kolmandad isikud saanud oma valdusse koopia arvest või unikaalse tellimuse numbri ja selle alusel on kaup kätte saadud.

4.6.Belissimo Fashioni kulleriteenust kasutades lisandu summale kohaletoimetamise tasu, mis on Tallinna või Viimsi piires 5 euri. Tallinnast väljaspoole, me kulleri teenust ei paku. 

4.7.Juhul, kui klient ei tule kaubale järele 14 kalendripäeva jooksul siis teavitame klienti ja hoiame kaupa nii kaua, kui järgi tullakse Belissimo Fashionis.

4.8.Kauba kättesaamine pakiautomaadist

4.9.Kauba kätte saamine kliendi poolt valitud SmartPOSTi või Omniva pakiautomaati  lisandub kauba hinnale kohaletoimetamise tasu, vastavalt valitud pakiautomaadi hinnakirjale.

4.10.Esmaspäevast neljapäevani ostetud kaup saabub pakiautomaati 3 päeva jooksul peale müügilepingu jõustumist . Reedest pühapäevani ostetud kaup saabub pakiautomaati hiljemalt müügilepingu jõustumisele järgneval teisipäeval. Saaremaa ja Hiiumaa pakiautomaatidesse saabub pakk 3 tööpäeva jooksul arvates müügilepingu jõustumisest.

4.11.Kauba kohalejõudmisest pakiautomaati teavitatakse klienti SMS-teatega, mis sisaldab pakiautomaadi ukse avamiseks unikaalset uksekoodi.

4.12.Müüja ei vastuta kliendile tekkinud kahju eest, kui müüjast mittetulenevatel põhjustel on kolmandad isikud saanud oma valdusse pakiautomaadi unikaalse koodi ning selle alusel on kaup kätte saadud.

4.13.Juhul, kui klient ei ole hoiutähtaja möödudes pakiautomaadist kaupa vastu võtnud, saadab valitud pakiautomaat kauba Belissimo Fashionisse tagasi, teavitades sellest ka klienti.

4.14.Kauba kättesaamine Belissimo Fashioni kulleriga (ainult Tallinna  või Viimsi piires)

4.15.Kaubamaja kullerteenust on võimalik kasutada kauba kohaletoimetamiseks Tallinna ja Viimsi piires. Valides kauba kohaletoimetamiseks Belissimo Fashioni  kulleri, lisandub tellimusele kohaletoimetamise tasu 5 €. 

4.16. Belissimo Fashion kullerteenuse kasutajatele toimetatakse kaubad kohale otse tellimuses märgitud aadressile tellimuses märgitud ajavahemikus. 

4.17.Klient peab tagama kokkulepitud ajal ja aadressil kauba vastuvõtmise. Juhul kui klient ei ole kauba saabumise hetkel kättesaadav, teeb kuller ühe täiendava katse kaup kätte toimetada. Kui mõlemad katsed kaupa kliendile üle anda ebaõnnestuvad, loeb müüja, et klient on tellimusest loobunud ning tagastab kliendile ostusumma koos kohaletoimetamise tasuga viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 kalendripäeva jooksul samale arvelduskontole, millelt ostu eest tasuti.

4.19.Kauba kontroll

4.20.Kauba kättesaamisel kohustub klient avama tootepakendi ettevaatlikult, pakendit ja tooteid kahjustamata. Juhul kui klient on rikkunud pakendi hooletuse tõttu ehk tootepakendit oli võimalik avada seda kahjustamata, on müüjal õigus kaupade tagastamisel nõuda tekitatud kahju hüvitamist. Juhul, kui tootepakendit ei saa rikkumata/lõhkumata avada, ei vastuta klient rikutud pakendi eest.

4.21.Juhul, kui klient avastab kauba kättesaamisel, et talle on saadetud vale või defektne kaup või kaup ei jõua kliendini heas seisukorras ja kinnises pakendis, tuleb sellest koheselt teavitada müüja klienditeenindust.

4.22.Müüja vastutab kliendi poolt ostetud kauba eest selle transportimise jooksul. Kauba kättesaamise hetkest läheb kauba kahjustumise või kadumise risk üle kliendile.

5.KLIENDI ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE

5.1.Müüjal on õigus töödelda kliendi poolt esitatud isikuandmeid ja ostude andmeid kooskõlas kehtivate õigusaktidega ulatuses, mis on vajalik eelkõige kliendi poolt e-poes esitatud tellimuse täitmiseks.

5.2.Müüja töötleb kliendi isikuandmeid järgmistel eesmärkidel:

5.3.e-poes esitatud tellimuse täitmine;

5.4.e-poe kliendisuhete haldamine ja kliendiga suhtlemine;

5.5.kliendi päringutele vastamine;

5.6.õigustatud huvi;

5.7.tarbijaharjumuste uurimine;

5.8.müügistatistika koostamine;

5.9.e-poe teenuste haldamine ja arendamine.

5.10.Müüja rakendab kõiki meetmeid (sh administratiivsed, tehnilised ja füüsilised meetmed) kliendi isikuandmete kaitsmiseks. Juurdepääs andmete muutmiseks ja töötlemiseks on ainult selleks volitatud isikutel.

5.11.E-poest külalisena ostmisel registreeritakse kliendi ees- ja perekonnanimi, e-posti aadress, telefon ning postiaadress juhul, kui see on vajalik kauba kliendile kohale toimetamiseks. 

5.12.E-poes külalisena ostu sooritanud klientide isiku- ja ostuandmeid säilitatakse 3 aastat arvates ostu sooritamisest. Peale nimetatud tähtaja saabumist isikuandmed kustutatakse automaatselt. 

5.13.Kliendil on igal ajal õigus saada müüjalt enda kohta käivaid isikuandmeid, nõuda kliendi isikuandmete parandamist ja ülekandmist ning isikuandmete töötlemise lõpetamist. Taotlused palume esitada elektrooniliselt luong@hot.ee  Eesmärgiga tagada isikuandmete töötlemise turvalisus, peab kliendi taotlus olema digitaalselt allkirjastatud. Müüjal on õigus jätta kliendi taotlus rahuldamata, kui kliendi isikusamasust ei ole võimalik tuvastada või isikuandmete edastamine ei ole turvaline.

5.14.Müüjal on õigus e-poes registreeritud isikuandmetele teostada profiilianalüüsi, et paremini mõista klientide ootusi ja sellest tulenevalt pakkuda paremaid kaupu ja teenuseid võimaldades otseturunduse täpsemat suunamist. Müüja ei tee profileerimise tulemusel kliendi suhtes mingeid õiguslikku tähendust omavaid otsuseid.  

5.15.E-poes on isikuandmete vastutavaks töötlejaks Belisiimo Fashioni OÜ-l on õigus edastada isikuandmeid e-poe koostööpartneritest volitatud töötlejatele eesmärgiga pakkuda klientidele parimat teenust. Volitatud töötlejatel on õigus isikuandmeid töödelda ainult müüjalt saadud juhiste järgi ning volitatud töötlejatega on sõlmitud lepingud isikuandmete konfidentsiaalsena hoidmise kohta. 

5.16.Juhul, kui klient leiab, et Belissimo Fashioni e-poe teenuse raames rikutakse isikuandmete töötlemisel kliendi õiguseid, on kliendil õigus pöörduda e-posti teel lBelissimo Fashionisse luong@hot.ee , Andmekaitse Inspektsiooni ja kohtu poole.

6.KÜPSISTE KASUTAMINE

6.1.E-pood kasutab küpsiseid. Küpsis on pisike tekstifail, mille veebilehitseja salvestab automaatselt kliendi poolt kasutatavasse seadmesse. Küpsiseid kasutatakse teabe kogumiseks selle kohta, kuidas klient e-poodi kasutab, eesmärgiga pakkuda kliendile paremat kasutajakogemust.

6.2.E-poes kasutatakse järgmisi küpsiseid:

6.2.1.seansiküpsised, mille eesmärk on võimaldada e-poe kasutamist;

6.2.2.püsiküpsised, mille eesmärk on pidada meeles kliendi valikuid e-poes;

6.2.3.esimese ja/või kolmanda osapoole küpsised, mille eesmärk on näidata kliendile sobilikku reklaami ja pakkumisi;

6.2.4.kolmanda osapoole analüüsiküpsised, mille eesmärk on turundussuhtluse optimeerimine.

6.3.Klient võib oma seadmetesse salvestatud küpsised kustutada ja/või blokeerida, muutes oma veebilehitseja vastavaid seadeid. Küpsiste mittekasutamisel ei pruugi e-pood plaanipäraselt töötada ja/või osad funktsionaalsused ei pruugi olla kliendile kättesaadavad.

6.4.Lisaks analüüsiküpsiste kasutamisele kasutab e-pood piksleid (pixel tags, web-beacons), mille abil jälgitakse Belissimo Fashioni  veebilehe www.belissimofashion.ee kasutust. Seda tehes ei töödelda isiku tuvastamist võimaldavaid andmeid.

7.KAUBA TAGASTAMINE, LEPINGUST TAGANEMINE JA TAGASIMAKSED

7.1.Kliendil on õigus põhjust esitamata lepingust taganeda 14 kalendripäeva jooksul alates kauba kättesaamisest (v.a toote puuduste ilmnemisel, vt punkti 9).

7.2.Kauba tagastamiseks peab klient täitma kaubaga kaasas olnud arve-saatelehel toodete tagastamise osa või lepingust taganemise avalduse ning edastama selle koos kaubaga Belissimo Fashionisse (tegevuskoht Orhidee tee 3, Viimsi Vald ) 

Taganemisavalduse vormi saab kirjutades e-posti aadressile luong@hot.ee.

7.3.Klient on kohustatud taganemisõiguse kasutamisel tagastama kauba müüjale hiljemalt 14 päeva jooksul arvates taganemisavalduse esitamisest.

7.4.Klient võib kasutada lepingust taganemise õigust, kui kaup on kasutamata ja rikkumata. Soovitame kliendil kõik kaubad, mida ta soovib tagastada, saata tagasi või kohale toimetada ühe korraga. Tagastamisega seotud otsesed kulud kannab klient. Soovitame tagastada kaubad originaal-transpordipakendis.

7.5.Tagastatav kaup (s.h tarvikud) peab olema kasutamata ja rikkumata. Kliendil on õigus kaubaga tutvuda viisil, nagu see on lubatud tavapäraselt poes ning klient vastutab kaubaga tutvumisel kauba väärtuse vähenemise eest, kui ta on kaupa kasutanud eeltoodust muul viisil. Kaupadele, mida oma olemuse tõttu ei saa tagastada (nt aluspesu, ujumis- ja päevitusriided, sukad-sokid, 14-päevane taganemisõigus ei kehti.

7.6.Juhul, kui klient on tehingust taganenud, tagastab müüja kliendile ostusumma koos kohaletoimetamise tasuga viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 kalendripäeva jooksul taganemisavalduse jõudmisest müüjale. Tagasimakse tehakse samale arvelduskontole, millelt ostu eest tasuti.

7.7.Juhul, kui klient on tagastatavat kaupa rikkunud või kahjustanud tahtlikult või hooletuse tõttu, on müüjal õigus keelduda kauba tagasi võtmisest või nõuda tekitatud kahju hüvitamist.

8.KAUBA VAHETAMINE

8.1.Kliendil on õigus kaup ümber vahetada . 

9.PRETENSIOONIDE ESITAMINE JA VASTUTUS

9.1.Müüja vastutab ostetud kaubal ilmneva mittevastavuse eest 2 aasta jooksul alates kauba kliendile üleandmisest. Tarbijale kauba müümise korral eeldatakse, et 6 kuu jooksul kauba kliendile üleandmise päevast ilmnenud lepingutingimustele mittevastavus oli olemas asja üleandmise ajal, kui selline eeldus ei ole vastuolus asja või puuduse olemusega. Klient kohustub müüjat teavitama kauba mittevastavusest hiljemalt 2 kuu jooksul selle avastamisest ehk esitama pretensiooni.

9.2.Kliendil on soovitatav esitada pretensioon e-posti teel aadressile luong@hot.ee Pretensioonis tuleb märkida kliendi nimi ja kontaktandmed, pretensiooni esitamise kuupäev, kaubal ilmnenud puudus ja esitatava nõude sisu ning lisada ostu tõendav dokument.

9.3.Müüja ei vastuta tellimuse täitmisel kliendi poolt esitatud ebakorrektsetest andmetest tekkiva kahju või mis tahes muude tagajärgede eest, sealhulgas kohaletoimetamise viivituse eest, kui see on tingitud asjaoludest, mida müüjal ei olnud võimalik mõjutada.

9.4.Müüja ei vastuta tellitud kauba mittesihipärasest kasutamisest tekkinud kahjude eest.

9.5.Müüja ja kliendi vahel tekkivad vaidlused lahendavad pooled läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel on kliendil õigus pöörduda Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti Tarbimiskeskkonna osakonda  (Pronksi 12 Tallinn 10117, https://www.ttja.ee) ja Tarbijavaidluste komisjoni (Pronksi 12 Tallinn 10117, http://www.komisjon.ee) vaidluse kohtuväliseks lahendamiseks või Harju Maakohtusse. Lisaks on kõikidele klientidele avatud e-kauplejatega tekkinud kaebuste lahendamiseks Euroopa Liidu elektrooniline keskkond ODR-platvorm (Online Dispute Resolution ehk veebipõhine vaidluste lahendamine) aadressil http://ec.europa.eu/odr.

Tingimused kehtivad alates 01.08.2020